Звертаємо вашу увагу, що перед переглядом сайту https://big-market.com.ua/ уважно прочитайте дані правила і умови користування сайтом. Якщо ви не згодні з цими правилами і умовами, не використовуйте сайт https://big-market.com.ua/.

 

Вся діяльність сайту https://big-market.com.ua/ регламентується Законом України «Про захист прав потребетілей», Постановою Про реалізацію окремих положень Закону України «Про захист прав споживачів», даної інструкції і Політикою конфіденційності.

 

Інструкція користувача сервісами Сайту https://big-market.com.ua/

Використовуючи сервіси Сайту https://big-market.com.ua/, Ви погоджуєтеся з цією Інструкцією. Просимо уважно ознайомитися з нею.

Загальні положення

1.1. Законний власник веб-сайту, розміщеного в глобальній інформаційній мережі Інтернет за адресою https://big-market.com.ua/(далее - Гарант), пропонує користувачеві мережі Інтернет (далі - Користувач) - використовувати сервіси Сайту https: // big -market.com.ua/ на умовах, викладених в даній Інструкції (далі - "Інструкція").

1.2. Гарант пропонує Користувачам доступ до всіх матеріалів, включаючи інформацію про товари, а також доступ для здійснення покупок. Всі існуючі на даний момент сервіси, а також будь-який розвиток їх і / або додавання нових є предметом регулювання цієї Інструкції.

1.3. Використання сервісів Сайту https://big-market.com.ua/ регулюється цією Інструкцією, Політикою конфіденційності, іншими документами, розміщені на веб-сайті Гаранта. Інструкція може бути змінена Гарантом без будь-якого спеціального повідомлення, нова редакція Інструкції набирає чинності з моменту її розміщення в мережі Інтернет за вказаною в даному абзаці адресою, якщо інше не передбачено новою редакцією Інструкції.

1.4. Починаючи використовувати який-небудь сервіс / його окремі функції, або пройшовши процедуру реєстрації, Користувач вважається прийняв умови Інструкції в повному обсязі, без будь-яких винятків. У разі незгоди Користувача з будь-якими з положень Інструкції, Користувач не має права використовувати сервіси Гаранта. У разі якщо Гарантом були внесені будь-які зміни в Інструкцію в порядку, передбаченому пунктом 1.3 Інструкції, з якими Користувач не згоден, він зобов'язаний припинити використання сервісів Гаранта.

Реєстрація користувача. аккаунт користувача

2.1. Для того, щоб скористатися сервісом Сайту https://big-market.com.ua/ Користувачеві необхідно пройти процедуру реєстрації, в результаті якої для Користувача буде створений унікальний аккаунт.

2.2. Для реєстрації Користувач зобов'язується надати достовірну і повну інформацію про себе з питань, пропонованих у формі реєстрації, і підтримувати цю інформацію в актуальному стані. Якщо Користувач надає невірну інформацію або у Гаранта є підстави вважати, що надана Користувачем інформація неповна або недостовірна, Гарант має право на свій розсуд заблокувати або видалити обліковий запис користувача і відмовити Користувачеві в використанні своїх сервісів (або їх окремих функцій).

2.3. Гарант залишає за собою право в будь-який момент зажадати від користувача підтвердження даних, зазначених при реєстрації, і попросити в зв'язку з цим підтверджуючі документи, ненадання яких, на розсуд Гаранта, може бути прирівняне до надання недостовірної інформації та спричинити наслідки, передбачені п. 2.2 інструкції.

2.4. Персональна інформація користувача, яка міститься в акаунті користувача, зберігається і обробляється Гарантом відповідно до умов Політики конфіденційності.

2.5. Логін і пароль користувача. При реєстрації Користувач самостійно вибирає собі логін (унікальне символьне ім'я облікового запису користувача) і отримує пароль для доступу до облікового запису, Користувач має право змінити пароль в своєму Особистому кабінеті. Гарант має право заборонити використання певних логінів, а також встановлювати вимоги до логіна і пароля (довжина, допустимі символи і т.д.).

2.6. Користувач самостійно несе відповідальність за безпеку (стійкість до вгадування), обраного на власний пароля, а також самостійно забезпечує конфіденційність свого пароля. Користувач самостійно несе відповідальність за всі дії (а також їх наслідки) в рамках або з використанням сервісів Сайту https://big-market.com.ua/ під обліковим записом користувача, включаючи випадки добровільної передачі Користувачем даних для доступу до облікового запису користувача третім особам на будь-яких умовах (у тому числі за договорами або інструкціями). При цьому всі дії в рамках або з використанням сервісів Сайту https://big-market.com.ua/ під обліковим записом користувача вважаються виконаними самим користувачем, за винятком випадків, коли Користувач, в порядку, передбаченому п. 2.7., Повідомив Гаранта про несанкціонований доступ до сервісів сайту https://big-market.com.ua/ з використанням облікового запису Користувача і / або про будь-яке порушення конфіденційності свого пароля.

2.7. Користувач зобов'язаний негайно повідомити Гаранта про будь-який випадок несанкціонованого (дозволеного Користувачем) доступу до сервісів Сайту https://big-market.com.ua/ з використанням облікового запису Користувача і / або про будь-яке порушення конфіденційності свого пароля. З метою безпеки, Користувач зобов'язаний самостійно здійснювати безпечне завершення роботи під своїм обліковим записом (кнопка «Вихід») після закінчення кожної сесії роботи з сервісами Сайту https://big-market.com.ua/. Гарант не відповідає за можливу втрату або псування даних, а також інші наслідки будь-якого характеру, які можуть статися через порушення Користувачем положень цієї частини Інструкції.

2.8. Використання Користувачем облікового запису. Користувач не має права відтворювати, повторювати і копіювати, продавати і перепродавати, а також використовувати для будь-яких комерційних цілей будь-якої частини сервісів Сайту https://big-market.com.ua/ (включаючи контент, доступний Користувачу за допомогою сервісів) , або доступ до них, крім тих випадків, коли Користувач отримав такий дозвіл від Гаранта, або коли це прямо передбачено призначеним для користувача угодою будь-якого сервісу.

2.9. Припинення реєстрації. Гарант має право заблокувати або видалити обліковий запис користувача, а також заборонити доступ з використанням будь-якого облікового запису в певних сервісів Сайту https://big-market.com.ua/, і видалити будь-який контент без пояснення причин, в тому числі в разі порушення Користувачем умов Інструкції або умов інших документів, передбачених в п. 1.3. Інструкції.

2.10. Щоб видалити обліковий запис користувача.

2.10.1. Користувач має право в будь-який момент видалити свій аккаунт, звернувшись до Гаранта із запитом, який відповідає Політиці конфіденційності Гаранта.

Загальні положення про використання та зберіганні

3.1. Гарант має право встановлювати обмеження у використанні сервісів для всіх користувачів, або для окремих категорій користувачів в тому числі: наявність / відсутність окремих функцій / розділів сервісу, максимальна кількість звернень до сервісу за вказаний період часу, перегляд того чи іншого контенту.

3.2. Гарант має право посилати своїм Користувачам інформаційні повідомлення в будь-якому вигляді передбаченому Політикою конфіденційності.

Контент користувача

4.1. Користувач самостійно несе відповідальність за відповідність змісту розміщеного Користувачем контенту вимогам чинного законодавства України, включаючи відповідальність перед третіми особами у випадках, коли розміщення Користувачем того чи іншого контенту або утримання контенту порушує права і законні інтереси третіх осіб, в тому числі особисті немайнові права авторів, інші інтелектуальні права третіх осіб, та / або зазіхає на нематеріальні блага, що належать їм.

4.2. Користувач визнає і погоджується з тим, що Гарант не зобов'язаний переглядати контент будь-якого виду, що розміщується на веб-сайті https://big-market.com.ua/, і, що Гарант має право (але не обов'язок) на свій розсуд відмовити Користувачеві в розміщенні і / або розповсюдженні їм чи знищити будь-який контент, що розміщується на веб-сайті https://big-market.com.ua/. Користувач усвідомлює і погоджується з тим, що він повинен самостійно оцінювати всі ризики, пов'язані з використанням контенту, включаючи оцінку надійності, повноти та корисності цього контенту.

4.3. Користувач усвідомлює і погоджується з тим, що технологія роботи сервісів може зажадати копіювання (відтворення) контенту Користувача Гарантом, а також переробки його Гарантом для відповідності технічним вимогам того чи іншого сервісу.

Умови використання сервісів Сайту https://big-market.com.ua/

5.1. Користувач самостійно несе відповідальність перед третіми особами за свої дії, пов'язані з використанням сервісу Сайту https://big-market.com.ua/, в тому числі, якщо такі дії призведуть до порушення прав і законних інтересів третіх осіб, а також за дотримання законодавства при використанні сервісу сайту https://big-market.com.ua/.

5.2. При використанні сервісів Сайту https://big-market.com.ua/ Користувач не має права:

5.2.1. завантажувати, відправляти, передавати або будь-яким іншим способом розміщувати і / або поширювати контент, який є незаконним, шкідливим, наклепницьким, ображає моральність, демонструє (або є пропагандою) насильство і жорстокість, порушує права інтелектуальної власності, пропагує ненависть і / або дискримінацію людей за расовою, етнічною, статевою, релігійною, соціальною ознаками, містить зневагу на адресу будь-яких осіб або організацій, містить елементи (або є пропагандою) режисер ії, дитячої еротики, є рекламою (чи є пропагандою) послуг сексуального характеру (в тому числі під виглядом інших послуг), роз'яснює порядок виготовлення, застосування або інше використання наркотичних речовин або їх аналогів, вибухових речовин або іншої зброї;

5.2.2. порушувати права третіх осіб, в тому числі неповнолітніх і / або завдавати їм шкоди в будь-якій формі;

5.2.3. видавати себе за іншу людину або представника організації і / або співтовариства без достатніх на те прав, у тому числі за співробітників Гаранта, за модераторів форумів, за власника сайту, а також застосовувати будь-які інші форми і способи незаконного представництва інших осіб в мережі, а також вводити користувачів або Гаранта в оману щодо властивостей і характеристик будь-яких суб'єктів або об'єктів;

5.2.4. завантажувати, відправляти, передавати або будь-яким іншим способом розміщувати і / або поширювати контент, при відсутності прав на такі дії згідно із законодавством або будь-якими договірними відносинами;

5.2.5. завантажувати, відправляти, передавати або будь-яким іншим способом розміщувати і / або поширювати заборонено спеціальним чином рекламної інформації, спам, списки чужих адрес електронної пошти, схеми «пірамід», багаторівневого (мережевого) маркетингу (MLM), системи інтернет-заробітку та e - mail- бізнес, "листи щастя" зі згадуванням і / або від імені Гаранта або сайту https://big-market.com.ua/ для участі в цих заходах, або використовувати сервіси сайту https://big-market.com. ua / виключно для перенаправлення користувачів на сторінки інших доменів;

5.2.6. завантажувати, відправляти, передавати або будь-яким іншим способом розміщувати і / або поширювати будь-які матеріали, що містять віруси або інші комп'ютерні коди, файли або програми, призначені для порушення, знищення або обмеження функціональності будь-якого комп'ютерного або телекомунікаційного устаткування або програм, для здійснення несанкціонованого доступу , а також серійні номери до комерційних програмних продуктів і програми для їх генерації, логіни, паролі та інші засоби для отримання несанкціонованих ного доступу до платних ресурсів в Інтернеті, а також розміщення посилань на вищезгадану інформацію;

5.2.7. несанкціоновано збирати і зберігати персональні дані інших осіб;

5.2.8. порушувати нормальну роботу веб-сайтів і сервісів Гаранта;

5.2.9. розміщувати посилання на ресурси мережі, вміст яких суперечить чинному законодавству України;

5.2.10. сприяти діям третіх осіб, спрямованим на порушення обмежень і заборон, що накладаються Інструкцією

5.2.11. іншим чином порушувати норми законодавства, в тому числі норми міжнародного права.

Виняткові права на зміст сервісів Сайту https://big-market.com.ua/ і контент

6.1. Всі об'єкти, доступні за допомогою сервісів Сайту https://big-market.com.ua/, в тому числі елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, програми для ЕОМ, бази даних, музика, звуки і інші об'єк об'єкти (далі - зміст сервісів), а також будь-який контент, розміщений на веб-сайті https://big-market.com.ua/, є об'єктами виняткових прав Гаранта, користувачів та інших правовласників.

6.2. Використання контенту, а також будь-яких інших елементів сервісів можливо тільки в рамках функціоналу, пропонованого тим чи іншим сервісом. Ніякі елементи змісту сервісів Сайту https://big-market.com.ua/, а також будь-який контент, розміщений на сервісах Сайту https://big-market.com.ua/, не можуть бути використані іншим чином без попереднього дозволу / згоди правовласника. Під використанням маються на увазі, в тому числі: відтворення, копіювання, переробка, поширення на будь-якій основі, відображення у розіграші і так далі. Виняток становлять випадки, прямо передбачені законодавством України. Використання Користувачем елементів змісту сервісів, а також будь-якого контенту для особистого некомерційного використання, допускається за умови збереження всіх знаків охорони авторського права, суміжних прав, товарних знаків, інших повідомлень про авторство, збереження імені (або псевдоніма) автора / найменування правовласника в незмінному вигляді, збереженні відповідного об'єкта в незмінному вигляді. Виняток становлять випадки, прямо передбачені законодавством України.

Сайти та контент третіх осіб

7.1. Сервіси Веб-сайту https://big-market.com.ua/ можуть містити посилання на інші сайти в мережі Інтернет (сайти третіх осіб). Зазначені треті особи та їх Контент не перевіряються Гарантом на відповідність тим або іншим вимогам (достовірності, повноти, законності і т.п.). Гарант не несе відповідальності за будь-яку інформацію, матеріали, розміщені на сайтах третіх осіб, до яких Користувач отримує доступ з використанням сервісів, в тому числі, за будь-які думки або твердження, виражені на сайтах третіх осіб, рекламу і т.п., а також за доступність таких сайтів або контенту і наслідки їх використання Користувачем.

Відсутність гарантій, обмеження відповідальності

8.1. Користувач використовує сервіси Сайту https://big-market.com.ua/ на свій страх і ризик. Сервіси надаються «як є». Гарант не несе ніякої відповідальності, в тому числі за відповідність сервісів цілям Користувача

8.2. Гарант не гарантує, що: сервіси відповідають / відповідатимуть вимогам Користувача; сервіси будуть надаватися безперервно, швидко, надійно і без помилок; результати, які можуть бути отримані з використанням сервісів, будуть точними і надійними і можуть використовуватися для будь-яких цілей або в будь-якої якості (наприклад, для встановлення та / або підтвердження будь-яких фактів); якість будь-якого продукту, послуги , інформації та ін., отриманих з використанням сервісів, буде відповідати очікуванням Користувача;

8.3. Будь-які інформація та / або матеріали, доступ до яких Користувач отримує з використанням сервісів Сайту https://big-market.com.ua/, Користувач може використовувати на свій страх і ризик і самостійно несе відповідальність за можливі наслідки використання зазначених інформації та / або матеріалів, в тому числі за шкоду, який це може заподіяти комп'ютера користувача або третіх осіб, за втрату даних або будь-якої іншої шкоди;

8.4. Гарант не несе відповідальності за будь-які види збитків, що сталися в результаті використання Користувачем сервісів Сайту https://big-market.com.ua/ або окремих частин / функцій сервісів.

8.5. Гарант не несе відповідальності за втрачений прибуток, недоотриманий дохід, втрату даних, збитки і штрафні санкції, якщо інше не передбачено законодавством.

Інші положення

9.1. Ця Інструкція замінює собою всі попередні Інструкції по користуванню веб-сайту https://big-market.com.ua/.

9.2. Ця Інструкція трактується і регулюється відповідно до законодавства України. Всі можливі суперечки, що випливають з взаємовідносин, врегульованих цією Інструкцією, регулюються в порядку, встановленому чинним законодавством України, відповідно до норм законодавства України. Скрізь по тексту цієї Інструкції, якщо явно не вказано інше, під терміном «законодавство» розуміється як законодавство України, так і законодавство місця перебування Користувача.

9.3. Жодне з положень Інструкції не може розумітися як встановлення між Користувачем і Гарантом агентських правовідносин, правовідносин суспільства, спільної діяльності, особистого найму, або якихось інших правовідносин, прямо не передбачених Інструкцією.

9.4. Якщо з тих чи інших причин одне або декілька положень даної Інструкції будуть визнані недійсними або що не мають юридичної сили, зазначене не впливає на дійсність або застосовність інших положень Інструкції.

9.5. Бездіяльність з боку Гаранта в разі порушення Користувачем або іншими користувачами положень Інструкції не позбавляє Гаранта права вчинити відповідні дії на захист своїх інтересів пізніше і не тягне за собою відмову Гаранта від своїх прав у разі вчинення в подальшому подібних або схожих порушень.